دوره 7، شماره 1 - ( بهار 1400 )                   جلد 7 شماره 1 صفحات 58-48 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


گروه مدیریت خدمات بهداشتی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
چکیده:   (1468 مشاهده)
زمینه و هدف: آگاهی از ماهیت رشته تحصیلی باعث هدفمند عمل نمودن دانشجو در طول مسیر آموزش می شود که خروجی آن امیدواری به آینده شغلی است. هدف مطالعه حاضر بررسی دانش و نگرش دانشجویان فناوری اطلاعات سلامت نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی می باشد.
روش‌ها: این مطالعه از نوع کاربردی بوده و با روش توصیفی-تحلیلی در سال 1396 انجام شد. جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان (68 نفر) کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان (ورودی های 96-93) بود . پرسشنامه پژوهشگرساخته برای دریافت نظرات دانشجویان در چهار حیطه آگاهی نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی، نگرش نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی، پس از تأیید روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 26 و با بکارگیری آمارهای توصیفی و تحلیلی (آزمون های تی مستقل دو نمونه ای و آنالیز واریانس یکطرفه) انجام شد.
نتایج: بیشترین امتیاز مربوط به نگرش نسبت به آینده شغلی و کمترین امتیاز مربوط به آگاهی نسبت به رشته تحصیلی بود. بین متغیرهای آگاهی و نگرش نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی با متغیرهای جمعیت شناختی، صرفاً بین معدل دیپلم با آگاهی نسبت به رشته تحصیلی در سطح 0/05، ارتباط معنی داری وجود داشت (0/039=p-value ). همچنین بین آگاهی و نگرش نسبت به رشته تحصیلی، همبستگی قوی و معنی دار با ضریب همبستگی 0/657 وجود داشت (0/001> p-value).
نتیجه‌گیری: با توجه به وجود رابطه قوی بین دانش و نگرش، کسب آگاهی درست بر اساس قابلیت های واقعی رشته می تواند در ارتقای سطح نگرش دانشجویان بسیار مؤثر باشد.
متن کامل [PDF 388 kb]   (527 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1400/1/21 | پذیرش: 1400/3/10 | انتشار: 1400/3/10

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.