دوره 6، شماره 3 - ( پاییز 1399 )                   جلد 6 شماره 3 صفحات 33-25 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


گروه شنوایی‌شناسی‌‌،‌ مرکز تحقیقات توان‌بخشی عضلانی اسکلتی‌‌،‌ دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز‌‌، اهواز‌‌،‌ ایران.
چکیده:   (1126 مشاهده)
هدف: مهارت شنودموثر،سلامت سازمانی ورضایت شغلی سه عامل تأثیرگذار بر روی کیفیت ارائه خدمات از  سوی شاغلین بیمارستان می باشند،که بنظر می‌رسد باهم ارتباط داشته باشند، از این رو پژوهشی با هدف تعیین ارتباط  بین مهارت شنود مو ثر‌‌،‌‌ سلامت سازمانی و رضایت شغلی در کارکنان بیمارستان تأمین اجتماعی اهواز  انجام شد.
روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی‌ تحلیلی بود و در اواخر 1398 انجام شد‌‌. جامعه آماری شامل کارکنان بیمارستان تأمین اجتماعی اهواز مشتمل بر 750 نفر بودند و نمونه‌ پژوهش 230 نفر از جامعه آماری بود که به شیوه تصادفی انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از سه پرسشنامه مهارت شنود موثر گلن و پود‌‌،‌ سلامت سازمانی هووی و فیلدمن و رضایت شغلی مینه‌‌سوتا، و از نرم‌افزار SPSS روش‌های آماری توصیفی نظیر فراوانی، درصد، میانگین و  آمار استنباطی نظیر آزمون ضریب همبستگی پیرسون، تی‌تک نمونه‌‌ای و تی‌مستقل استفاده شد.
نتایج: بین مهارت شنود موثر و رضایت شغلی‌‌،‌ بین مهارت شنود موثر و سلامت سازمانی و نیز بین سلامت سازمانی و رضایت شغلی همبستگی نسبتاً قوی و معنادار بود‌‌. کلیه‌ ضرایب همبستگی بین مهارت شنود موثر و ابعاد رضایت شغلی و بین مهارت شنود موثر و ابعاد سلامت سازمانی و بین سلامت سازمانی و ابعاد رضایت شغلی مثبت و معنادار بودند‌‌. بین رضایت شغلی و تمامی ابعاد سلامت سازمانی‌‌،‌ بیشترین میزان ضریب همبستگی (0/51>r>0/31)‌‌،‌ مشاهده شد‌‌. فقط در بعد یکپارچگی نهادی‌‌،‌ همبستگی ضعیف، معنادار و منفی بود‌‌.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های این مطالعه به مدیران پیشنهاد می‌شود تا با ایجاد تمهیدات لازم برای آموزش کارکنان و مدیران در زمینه شنود موثر به افزایش سلامت سازمانی بیمارستان و افزایش رضایت شغلی کارکنان کمک نمایند.
متن کامل [PDF 444 kb]   (394 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/6/7 | پذیرش: 1399/9/30 | انتشار: 1399/9/30

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.