مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین- اطلاعات تماس
:

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
                                   مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین


آدرس: هرمزگان، بندرعباس،ابتدای بلوار امام حسین، شهرک نبوت، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، ساختمان معاونت تحقیقات و فناوری.

پست الکترونیک : jmis.humsgmail.com
 
تلفن ۰۷۶۳۱۲۸۱۶۸۰

نشانی مطلب در وبگاه مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین:
http://jmis.hums.ac.ir/find.php?item=1.57.16.fa
برگشت به اصل مطلب