مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین- اطلاعات تماس
:

حذف تصاویر و رنگ‌ها
                                   مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین


آدرس: هرمزگان، بندرعباس ـ رسالت جنوبی ـ جنب انبار مخابرات- دانشکده پیراپزشکی - دفتر مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین

پست الکترونیک : jmis.humsgmail.com
 
تلفن ۳۳۳۱۷۷۲۳-۰۷۶ , ۰۹۳۹۶۵۴۹۸۱۶

نشانی مطلب در وبگاه مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین:
http://jmis.hums.ac.ir/find.php?item=1.57.16.fa
برگشت به اصل مطلب