مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

مجله علمی پژوهشی اطلاع رسانی  پزشکی نوین وابسته به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با هدف ارتقای علمی دانش پژوهان حوزه های مدیریت و اطلاع رسانی و به عنوان مجرایی رسمی برای ارتباطات علمی بین پژوهشگران از راه انتشار تازه ترین یافته های این حوزه ها در قالب فصلنامه و به زبان فارسی و همراه چکیده انگلیسی در قالب مقاله های نامه به سردبیر، سرمقاله، علمی ـ پژوهشی، مقاله مروری، مقاله کیفی، مرور کتاب و مقاله کوتاه پذیرفته می شود.
در این مجله مقالات در شاخه های زیر مورد بررسی قرار می گیرند:

 • کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
 • مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
 • مدیریت اطلاعات سلامت
  • سیستم های اطلاعات سلامت
  • ارزیابی سیستمهای اطلاعات سلامت
  • امنیت، محرمانگی و حریم خصوصی اطلاعات در حوزه سلامت
 • انفورماتیک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت
  • استانداردهای انفورماتیک سلامت
  • ارزیابی فناوری اطلاعات سلامت
  • هوش مصنوعی در حوزه سلامت
  • سیستم های تصاویرپزشکی سیستمهای اطلاعات رادیولوژی و PACS   
  • بیوانفورماتیک: ژنومیکس و پروتئومیکس، متابولومیکس و ترانسکریپتومیکس تحلیل توالی ها
  • تله مدیسین
  • سلامت همراه
  • داده کاوی و اکتشاف دانش در علوم سلامت
  • سیستم های بازیابی اطلاعات و سیستم های پردازش زبان طبیعی
  • پرونده الکترونیک سلامت
  • اینترنت و علوم پزشکی
نشانی مطلب در وبگاه مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین:
http://jmis.hums.ac.ir/find.php?item=1.42.13.fa
برگشت به اصل مطلب