مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین- درباره نشریه
شناسنامه نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مشخصات نشریه

عنوان نشریه: مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین

ناشر: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

مدیر مسئول و سردبیر: دکتر نسرین داوری دولت آبادی
معاون سردبیر: دکتر مهربان شاهی

ویراستار فارسی: دکتر معصومه لطیفی

ویراستار انگلیسی : دکتر نازیلا فرخ اسلاملو- دکنر افسون پیروزان

مشاور آماری: دکتر سعید حسینی تشنیزی

مدیر داخلی: طاهره دهقانی

Electronic ISSN: ​​​​​۲۳۸۳-۳۶۹۶

   ۲۴۷۶-۶۷۲۰ :Print ISSN

زبان نشریه:فارسی ـ انگلیسی

فاصله انتشار: فصلنامه

سال انتشار: ۱۳۹۴

 رتبه: دارای رتبه علمی ـ پژوهشی

 آدرس سایت: www.jmis.hums.ac.ir

پست الکترونیک:jmis.humsgmail.com

نشانی: بندرعباس ـ  ابتدای بلوار امام حسین- شهرک نبوت- پردیس دانشگاه علوم پزشکی - ساختمان معاونت تحقیقات و فناوری- دفتر مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین

تلفن تماس: ۰۷۶۳۱۲۸۱۶۸۰
 

                         

نشانی مطلب در وبگاه مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین:
http://jmis.hums.ac.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب