مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین- تمایل به همکاری
تمایل به همکاری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/18 | 
در صورتیکه مایل به همکاری با مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین به عنوان داور میباشید، فایل cv و مشخصات فردی خود را به آدرس ایمیل Jmis.humsgmail.com ارسال نمایید تا مورد بررسی قرار گیرد.
نشانی مطلب در وبگاه مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین:
http://jmis.hums.ac.ir/find.php?item=1.145.47.fa
برگشت به اصل مطلب