مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین- نمایه نامه ها
نمایه نامه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

به اطلاع پژوهشگران و محققین میرساند هم اکنون مقالات نشریه اطلاع رسانی پزشکی نوین در پایگاه های زیر نمایه می شود.
 

لوگو عنوان نمایه وضعیت مجله مستندات
رتبه علمی- پژوهشی اخذ شده لینک
Islamic World Science Citation Center (ISC) نمایه شده لینک
Scientific Information Database (SID)  نمایه شده لینک
Google Scholar نمایه شده لینک
Magiran نمایه شده لینک
WHO نمایه شده لینک
Civilica نمایه شده لینک
 Scientific Indexing Services(SIS)  نمایه شده لینک
(International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE نمایه شده لینک
Directory of Research Journals Indexing (DRJI) نمایه شده لینک
Index Copernicus نمایه شده لینک
Directory of Open Access Scholary Resources (ROAD) نمایه شده لینک
Scientific World Index(SCIWIN) نمایه شده لینک
Electronic Journals library ارسال شده لینک

                                                    

نشانی مطلب در وبگاه مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین:
http://jmis.hums.ac.ir/find.php?item=1.121.28.fa
برگشت به اصل مطلب