مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین- فرم تعهد نامه
فرم تعهد نامه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

برای دریافت فرم تعهد نامه اینجا کلیک کنید

نشانی مطلب در وبگاه مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین:
http://jmis.hums.ac.ir/find.php?item=1.114.19.fa
برگشت به اصل مطلب