دوره 3، شماره 2 - ( پاییز و زمستان 1396 )                   جلد 3 شماره 2 صفحات 40-35 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


گروه فناوری اطلاعات سلامت، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس، ایران.
چکیده:   (3678 مشاهده)
هدف: با تغییرات ایجادشده در سیستم مراقبت بهداشتی درمانی، نیاز به سیستم اطلاعات یکپارچه‌ای است تا بتواند نیازهای افراد را برای ارایه خدمات برآورده سازد و از ارایه خدمات بهداشتی پشتیبانی نماید. ارزیابی این سیستم‌ها منجر به اصلاح و توسعه آن و افزایش کارایی و اثربخشی بیمارستان می‌گردد. این مطالعه باهدف ارزیابی سیستم اطلاعات بیمارستانی بیمارستان شهید محمدی شهر بندرعباس از دیدگاه کاربران در سال 1395 انجام گرفت.
روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه کاربردی از نوع توصیفی- مقطعی است. جامعه آماری 546 نفر از کارکنان بیمارستان بود و با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه 225 نفر برآورد شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌ محقق ساخته بود که روایی توسط کارشناسان مورد تأیید قرار گرفت و پایایی این پرسشنامه توسط آلفاکرونباخ (879/0) به دست آمد، جهت تحلیل داده‌ها از  نرم‌افزار SPSS و آمار توصیفی و آزمون‌های‌ واریانس یک‌طرفه، پیرسون و کای اسکوئر استفاده شد.
نتایج: در این مطالعه پرستاران بیشترین استفاده‌کنندگان از سیستم HIS بودند. 1/85 درصد افراد تحت مطالعه اعلام نمودند که اجرای HIS باعث افزایش دقت عمل افراد نسبت به قبل شده و 8/53 درصد بیان داشتند که اجرای HIS باعث کاهش حجم کار افراد نسبت به قبل گردیده است. 5/59 درصد افراد بیان نمودند که اجرای HIS موجب کاهش کاغذبازی نسبت به قبل شد.
 نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد HIS حاکم بر سازمان در حد مطلوبی بوده اما نیاز به توجه بیشتر مدیران به نظرات کاربران در راستای ارتقای این سیستم‌ها می‌باشد.

متن کامل [PDF 699 kb]   (858 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1396/10/2 | پذیرش: 1396/12/19 | انتشار: 1396/12/19

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.