مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین- اطلاعات تماس
:

حذف تصاویر و رنگ‌ها
                                   مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین


آدرس: بندر عباس - رسالت جنوبی - بیمارستان شهید محمدی - جنب انبار مخابرات - دانشکده پرستاری و مامایی-کتابخانه دانشکده
پست الکترونیک : jmis.hums@gmail.com
فاکس: 076-33670724
تلفن: 
33666367-076 داخلی 14

نشانی مطلب در وبگاه مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین:
http://jmis.hums.ac.ir/find.php?item=1.57.16.fa
برگشت به اصل مطلب