مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین- درباره نشریه
شناسنامه نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مشخصات نشریه

عنوان نشریه: مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین

ناشر: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

مدیر مسئول: دکتر نسرین داوری دولت آبادی

سردبیر: دکتر مهربان شاهی

ویراستاران فارسی: دکتر معصومه لطیفی

ویراستاران انگلیسی : حمید محمودی

مشاور آماری: دکتر سعید حسینی تشنیزی

مدیر داخلی: طاهره دهقانی

Electronic ISSN: ۳۶۹۶-۲۳۸۳

   ۲۴۷۶-۶۷۲۰ :Print ISSN

زبان نشریه:فارسی ـ انگلیسی

فاصله انتشار: دو فصلنامه

سال انتشار: ۱۳۹۴

 رتبه: در حال بررسی برای اخذ رتبه علمی ـ پژوهشی

 آدرس سایت: www.jmis.hums.ac.ir

پست الکترونیک:jmis.hums@gmail.com

نشانی: بندرعباس ـ خیابان جمهوری اسلامی ـ بیمارستان شهید محمدی ـ ضلع شرقی ـ ساختمان معاونت تحقیقات و فناوری ـ طبقه اول ـ دفتر مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین

تلفن تماس: 33666367-076 داخلی 14
 

                         

نشانی مطلب در وبگاه مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین:
http://jmis.hums.ac.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب