مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین- چک لیست
چک لیست رعایت اصول مندرج در راهنمای نویسندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/8/19 | 
جهت دریافت فایل PDF اینجا را کلیک کنید.
             
 
ردیف عنوان بلی خیر
1 نوع مقاله مشخص است
2 مقاله دارای عنوان است و در عنوان از اختصار استفاده نشده است
3 عنوان مکرری ذکر شده است
4 اسامی نویسندگان به طور کامل به همراه وابستگی دقیق طبق فرمت مجله ارایه شده است (رتبه علمی، مرکز تحقیقات، گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور)
5 مشخصات کامل نویسنده مسئول به همراه ایمیل فعال، شماره تلفن، شماره همراه و آدرس قید شده است
6 چکیده مقاله به صورت ساختاریافته طبق فرمت ملجه و نوع مقاله ارایه شده است.
7 متن کامل مقاله به صورت ساختار یافته و طبق فرمت مجله ارایه شده است
8 رفرنس ها به روش ونکورر در متن مقاله به ترتیب سریال و در داخل پرانتز شماره گذاری شده اند و نقطه پس از پرانتز آورده شده است
9 چکیده انگلیسی هماهنگ با چکیده فارسی ارائه شده است
Title,  Authors' names  and  Affiliations,  Introduction,  Methods,  Results,  Conclusion, Keywords
10 اسامی، اصطلاحات و نام افراد خارجی در متن به زبان انگلیسی آورده شده است
11 نام کامل اختصارات انگلیسی با ذکر معنی در متن در اولین حضور و اختصار داخل پرانتز آورده شده است
12 تمامی اعداد در متن فارسی (همچنین در جداول و نمودارها) به شکل فارسی ارائه شده است
13 استناد به نام نویسندگان به عنوان قسمتی از جمله در متن به روش ونکوور:
  • تک نویسنده: داوری (10)     یا داوری در پژوهش خود با عنوان "".....(10)
  • دو نویسنده: داوری و حیدری (14)     یا داوری و حیدری در پژوهش خود با عنوان "".....(14)
  • بیش از دو نویسنده : داوری و همکارانش (14).... یا داوری و همکارانش در پژوهش خود با عنوان ......(14)
14 در فهرست منابع رفرنس ها به زبان انگلیسی نوشته شده اند
15 در متن ار پاورقی و زیرنویس استفاده نشده و مطالب در قالب متن ارائه شده است.
نشانی مطلب در وبگاه مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین:
http://jmis.hums.ac.ir/find.php?item=1.138.43.fa
برگشت به اصل مطلب