دوره 1، شماره 1 - ( بهار و تابستان 1394 )                   جلد 1 شماره 1 صفحات 51-56 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.
چکیده:   (4860 مشاهده)

مقدمه: آمادگی نیروی انسانی از مهم‌ترین عوامل در پیاده‌سازی موفق سیستم‌های پرونده الکترونیک سلامت به شمار می‌رود. پرستاران نیز نقش کلیدی در ارائه مراقبت ایفا می‌کنند. این مطالعه با هدف شناسایی عوامل مؤثر در افزایش آمادگی پرستاران نسبت به پیاده‌سازی پرونده الکترونیک سلامت انجام شد.

روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی بوده و با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقهبندی شده روی 283 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1392 انجام شد. جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از یک پرسشنامه صورت گرفت. روایی آن بر اساس روش اعتبار محتوایی و پایایی آن با محاسبه همبستگی درونی بررسی شد. از روش‌های آماری توصیفی مانند توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار با استفاده از نرم‌افزار16 SPSS برای تحلیل نتایج استفاده شد.

یافته‌ها: عامل "درک و آگاهی از ویژگی‌ها و مزایای پرونده الکترونیک سلامت" با میانگین 45/0±76/4 دارای بیشترین میانگین امتیاز بوده در حالی ‌که عامل‌ "اطمینان از امنیت و محرمانگی اطلاعات در پرونده الکترونیک سلامت" با میانگین 81/0±21/4 و عامل "مشارکت افراد در فرآیند طراحی و پیاده‌سازی پرونده الکترونیک سلامت" با میانگین 71/0±29/4 دارای کمترین میانگین امتیاز می‌باشند.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این پژوهش، بیشتر پرستاران عقیده دارند که افزایش آگاهی از مزایا و مفهوم پرونده الکترونیک سلامت نقش مؤثری در آمادگی آن‌ها نسبت به پیاده‌سازی این سیستم‌ها دارد. بنابراین این موضوع می‌بایست مورد توجه سیاست‌گذاران فناوری اطلاعات قرار گیرد.

متن کامل [PDF 450 kb]   (1299 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1393/7/25 | پذیرش: 1393/10/21 | انتشار: 1394/2/1