دوره 3، شماره 2 - ( پاییز و زمستان 1396 )                   جلد 3 شماره 2 صفحات 40-46 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


هیئت علمی
چکیده:   (676 مشاهده)
مقدمه: با تغییرات ایجادشده در سیستم مراقبت بهداشتی درمانی، نیاز به سیستم اطلاعات یکپارچه‌ای است تا بتواند نیازهای افراد را برای ارائه خدمات برآورده سازد و از ارائه خدمات بهداشتی پشتیبانی نماید. ارزیابی این سیستم‌ها منجر به اصلاح و توسعه آن و افزایش کارایی و اثربخشی بیمارستان می‌گردد. این مطالعه باهدف ارزیابی سیستم اطلاعات بیمارستانی بیمارستان شهید محمدی شهر بندرعباس از دیدگاه کاربران در سال 1395 انجام گرفت.
روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه کاربردی از نوع توصیفی- مقطعی است. جامعه آماری شامل 546 نفر از کارکنان بیمارستان که با استفاده از جدول مورگان اندازه نمونه موردنیاز برابر با 225 نفر به دست آمد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌ای محقق ساخته می‌باشد که روایی توسط کارشناسان مورد تأیید قرار گرفت و پایایی این پرسشنامه توسط آلفاکرونباخ (879/0) به دست آمد، جهت تحلیل داده‌ها از نسخه 19 نرم‌افزار spss و آمار توصیفی و آزمون‌های ‌ واریانس یک‌طرفه وpearson  استفاده شد.
یافته‌ها: در این مطالعه پرستاران بیشترین استفاده‌کنندگان از سیستم HIS بودند. 1/85 درصد افراد تحت مطالعه اعلام نمودند که اجرای HIS باعث افزایش دقت عمل افراد نسبت به قبل شده و 8/53 درصد بیان داشتند که اجرای HIS باعث کاهش حجم کار افراد نسبت به قبل گردیده است. 5/59 درصد افراد بیان نمودند که اجرای HIS موجب کاهش کاغذبازی نسبت به قبل شد.
 نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد HIS حاکم بر سازمان در حد مطلوبی بوده اما نیاز به توجه بیشتر مدیران به نظرات کاربران در راستای ارتقای این سیستم‌ها می‌باشد.
     
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۱۰/۲ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۹