دوره 3، شماره 2 - ( پاییز و زمستان 1396 )                   جلد 3 شماره 2 صفحات 47-54 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دکتری تخصصی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
چکیده:   (531 مشاهده)
مقدمه: یکی از روش های بازپرداخت هزینه های بیمارستانی از سوی بیمه، نظام پرداخت گلوبال می باشد که صحت تعرفه برآوردی بیمه در زمینه دارو و لوازم مصرفی نسبت به هزینه های واقعی برای این موارد، مورد سوال است.
روش‌ها: این مطالعه گذشته نگر و از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد که در آن به مقایسه میانگین هزینه دارو و لوازم مصرفی در عمل های جراحی گلوبال دو بیمارستان تخصصی زنان و زایمان شهر تبریز، با تعرفه گلوبال برای این موارد پرداخته است. در این پژوهش اطلاعات مربوط به هشت عمل جراحی رایج زنان، در محدوده زمانی سه ماهه اول سال 1396 با بررسی 320 پرونده، مورد بررسی قرار گرفت. از نرم افزار Spss برای انجام مطالعات آماری و از One-sample t-test برای مقایسه هزینه دارو و لوازم مصرفی اعمال جراحی با تعرفه گلوبال استفاده شد. از آزمون Independent sample t-test برای داده های پارامتریک و آزمون Mann-whitney U- test برای داده های غیر پارامتریک در مقایسه هزینه های دارو و لوازم مصرفی دو بیمارستان استفاده شد.
یافته‌ها: مجموع هزینه دارو و لوازم مصرفی در اعمال جراحی سزارین، myomectomy، زایمان، Hysterectomy و سقط به طور معناداری بیشتر و در عمل جراحی حاملگی نابجا به طور معناداری کمتر از تعرفه گلوبال برای این موارد میباشد  (05/0>pv)؛ در اعمال جراحی Cystectomy و کورتاژ تفاوت آماری معناداری در هزینه های دارو و لوازم مصرفی با تعرفه گلوبال مشاهده نشد  (05/0<pv). با مقایسه دو بیمارستان، هزینه دارو و لوازم مصرفی بیمارستان A در اعمال جراحی سزارین، زایمان و myomectomy به طور معناداری بیشتر از بیمارستان B است (05/0<pv).
نتیجه‌گیری: به نظر می رسد تعرفه دارو و لوازم مصرفی در اعمال جراحی گلوبال، متناسب با هزینه های واقعی مربوطه در بیمارستان ها نمی باشد و نیازمند بازنگری جهت جلوگیری از ضرر و زیان بیمارستان های دولتی می باشد.
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۶/۹/۸ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱/۵ | انتشار: ۱۳۹۷/۱/۵