:: دوره 3، شماره 1 - ( بهار و تابستان 1396 ) ::
جلد 3 شماره 1 صفحات 32-39 برگشت به فهرست نسخه ها
عوامل موثر بر پذیرش سلامت همراه از دیدگاه پزشکان مراکز آموزشی درمانی
یوسف مهدی پور، محمد خمرنیا، افسانه کریمی، جهان پور علی پور، فرزانه سیدزایی، سعید ابراهیمی *
مربی دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زهدان، ایران.
چکیده:   (167 مشاهده)

مقدمه: بنابر گزارش سازمان جهانی بهداشت استفاده از فناوری سلامت همراه و فناوری‏های بی‏سیم برای پشتیبانی و دستیابی به اهداف صنعت سلامت، چهره¬ی ارائه خدمات مراقبت سلامت در دنیا را تغییر داده است. هدف مطالعه حاضر تعیین میزان شناخت پزشکان و بررسی عوامل موثر بر پذیرش سلامت همراه از دیدگاه آنان بود.
روش ها: این مطالعه مقطعی با روش توصیفی تحلیلی در سال 1395 در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انجام شد. نمونه پژوهش شامل 150 نفر از پزشکان شاغل در 5 بیمارستان آموزشی این دانشگاه بود. به منظور گردآوری داده‏ها و آزمون فرضیات پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته براساس متغیرهای مدل TAM استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی، تحلیل عاملی تاییدی و تحلیلی (رگرسیون خطی و چندگانه) استفاده شد.
یافته‌ها: میانگین متغیرهای سودمندی درک شده، قصد رفتاری، لذت درک شده، هنجار ذهنی، سهولت استفاده درک شده تصویر، داوطلبانه بودن و قابلیت استفاده از اهداف بالاتر از میانگین مبنا (3) بود و نشان‏دهنده پذیرش سلامت همراه توسط آنها بود. ارتباط بین تمام متغیرها با یکدیگر و در جهت اهداف نگرشی و رفتاری پذیرش سلامت همراه، معنادار بود، اما متغیر قابلیت نمایش تاثیر مثبتی بر روی سودمندی درک شده نداشت.
بحث و نتیجه‌گیری: می‏توان در برنامه‏ریزی‏ها با لحاظ کردن فاکتورهایی مانند تمایل رفتاری برای استفاده از خدمات سلامت همراه و سایر فاکتورهای موثر نسبت به ارتقاء میزان پذیرش آن، اقدام کرد. نتایج این مطالعه اطلاعات سودمندی را در اختیار مدیران و سیاستگذاران سلامت قرار می‏دهد تا بتوانند با استفاده از فناوری‏های نوین در جهت بهبود کیفیت خدمات گام بردارند.

 

واژه‌های کلیدی: خدمات سلامت همراه، تلفن همراه، پزشک، پذیرش
متن کامل [PDF 715 kb]   (47 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۶/۴/۱۵ | پذیرش: ۱۳۹۶/۶/۱۱ | انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۱XML   English Abstract   Print


دوره 3، شماره 1 - ( بهار و تابستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها